Hostili jsme workshop ke kůrovci

Ve spolupráci s Ústavem biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se na naší škole uskutečnil workshop na témě příčiny a důsledky kůrovcové kalamity. V rámci semináře aktivně vystoupila Dr. Martínková, která prezentovala matematický model šíření kůrovce, emeritní krajští radní Petr Piňos a Ing. Matějek, lesní správce Náměšťska Ing. Křivánek, poslankyně PČR Ing. Oborná a Mgr. Skalík, zástupce Hnutí DUHA. Workshopu se účastnilo přibližně 30 zástupců z řad veřejnosti, kteří se rovněž aktivně zapojili do diskuze.

  

Stránky