Veletrh vzdělávání DIDACTA 2016 (20. 10. 2016)

Ve čtvrtek 20. října 2016 jsme se aktivně zúčasnili XXI. ročníku Veletrhu vzdělávání DIDACTA 2016, který se konal v budově Střední průmyslové školy technické v Třebíči. Během celého dne jsme poskytovali informace v našem informačním stánku, u kterého se zastavilo několik desítek návštěvníků veletrhu. 

Mezi nimi se vyskytovali patrně i budoucí zájemci o studium na naší škole. Často kladenou otázkou bylo, zda se jedná pouze o firemní školu společnosti AGRO 2000 s.r.o. Návštěvníci byli ujištěni, že zmiňovaná firma je hlavním finančním sponzorem školy (proto není na škole například zavedeno školné), nicméně žáci budou vzděláváni i pro jiné zemědělské podniky, například rodinné či i konkurenční.

Doplňkem celého dne byla soutěž dvojic o plyšová hospodářská zvířata, která se během dne uskutečnila dvakrát na hlavním pódiu veletrhu. Tuto soutěž velmi vydařeně moderoval Jirka Doležal, moderátor z Hitrádia Vysočina.

Den zemědělců, potravinářů a venkova (3. 9. 2016)

V sobotu 3. září 2016 jste mohli navštívit náš stánek na jihlavském Masarykově náměstí, kde jsme představovali projekt soukromé střední školy zemědělské v rámci akce Den zemědělců, potravinářů a venkova Kraje Vysočina 2016. Akce se účastnila Ing. Eva Novotná, ředitelka školy, se svým statutárním zástupcem, Bc. Janem Břížďalou.

Oba se během celé akce naplno věnovali návštěvníkům stánku, kterým zodpovídali jejich četné dotazy ohledně projektu nové soukromé střední školy zemědělské. Návštěvníci vždy obdrželi i malou pozornost - některý z reklamních předmětů školy.

Sponzorem celé akce byla společnost Agro 2000 s.r.o., která je hlavním partnerem školy.

MŠMT ČR nás zaregistrovalo jako školu (10. 5. 2016)

K 10. květnu 2016 jsme byli ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR zapsáni do Rejstříku škol a školských zařízení. Tímto jsme si prošli celým legislativním schvalovacím procesem založení nové soukromé střední školy a vzdělávací činnost bychom již mohli zahájit od 1. 9. 2016.

Podle plánu budeme přijímat nové žáky ke studiu od 1. září 2017. Na přelomu léta a podzimu letošního roku tak spustíme informační kampaň, v rámci které budeme chtít maximálně rozšířit povědomí o naší škole. 

Velké poděkování v procesu založení naší školy patří Radě Kraje Vysočina, která vydala již na podzim 2015 k naší žádosti doporučující stanovisko pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, bez kterého by naše plány na vznik školy byly nerealizovatelné. Kromě toho děkujeme též pracovníkům Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě, kteří nám byli ve všem ochotně nápomocni.

Stránky