Žáci navštívili bystřické Centrum EDEN

Ve středu 31. 10. 2018 jsme jeli na exkurzi do Centra Eden, které se nachází v Bystřici nad Pernštejnem. Nejprve nám pán řekl něco o historii. Zprvu to byl obyčejný statek, ale koupil ho Arnošt Matyáš z Mitrovic a nechal ho přestavět na panské sídlo. Na začátku 20. století jej prodal městu, které proto zřizuje družstvo, aby se o statek někdo staral. Začíná se tu chovat dobytek a je zřízena stanice na čištění obilí a lněného semene. Ke konci 20. století se objekt začíná využívat jako školní statek pro bystřickou střední zemědělskou školu.

V roce 2012 vzniká Farma Eden a dodnes se tu chová Aberdeen-auguský skot. Jsou zde také koně, kteří ale patří soukromým vlastníkům a tady jsou jen ustájeni. Je jich tu asi 25. V roce 2013 se po rekonstrukci a přistavění nových zajímavých objektů otevírá Centrum Eden, které je rozděleno do více částí. My jsme se šli podívat na horáckou vesničku. Jde o pár chaloupek, které ukazují, jak se žilo v 19. století. Nejprve jsme zamířili do pazderny, kde se zpracovávala stébla lnu tak, aby se s nimi mohlo dále pracovat. Stébla se lámala, postupně z nich odpadávala tvrdá slupka a zůstalo jen takové vlákno. To se pak dále zpracovávalo v tkalcovně. Na kolovrátku se utkala příze, ze které na tkalcovském stavu vznikaly látky.

V ostatních chaloupkách byla babka kořenářka, včelař, mlynář a hrnčíř. Součástí byla zahrada, na které žily husy a jedno zakrslé prase. Poblíž měli také kozy a slepice. Poté jsme se šli podívat do pokojů, ve kterých přebýval správce panského dvora. Zakončili jsme to prohlídkou, která byla vytvořená na téma: „ Příběh půdy“. Viděli jsme zde například, co v půdě můžeme najít za minerály a nerosty a předměty z dávných časů, ale také živočichy. Bylo tady i pár strojů, se kterými se dříve obdělávalo pole. Měli tu také několik aktivit na toto téma, kterým se mohly věnovat děti. Po této expozici jsme se vydali domů.

Eliška Kurtinová, 2.A

Organizační schůzka pro budoucí prváky (20. 6. 2018)

Vážené budoucí žákyně a žáci, vážení rodiče,

dovolujeme si Vás tímto pozvat na organizační schůzku, kterou pořádá vedení Soukromé střední školy zemědělské pro žáky nastupující do 1. ročníku na naší škole a jejich rodiče.
 
Setkání je plánováno na středu 20. června 2018 od 16 hodin v budově školy v obci Pozďatín. Na společné schůzce bude řešeno především: 
 - Uzavření Smlouvy o vzdělávání (soukromé SŠ mají povinnost uzavřít smlouvu o vzdělávání se svými žáky, resp. jejich zákonnými zástupci)
- Fotografování žáků (pro vydání studentských průkazek s mezinárodní ISIC licencí)
- Představení předběžné verze organizace studia a školního roku 2018/2019
- Informace o adaptačním kurzu
- Zjištění fyzických parametrů pro objednání pracovního oblečení
- Zjištění zájmu o školní stravování
- Kompletace evidence osobních údajů žáků a jejich zákonných zástupců
- Představení volnočasových aktivit, evidence zájmu o ně,, a další...
 
Těšíme se na setkání s Vámi a prosíme Vás o potvrzení účasti. Jestliže Vám nebude tento termín vyhovovat, prosíme o sdělení této informace a my se s Vámi dohodneme na náhradním datu.

Stránky