MŠMT ČR nás zaregistrovalo jako školu (10. 5. 2016)

K 10. květnu 2016 jsme byli ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR zapsáni do Rejstříku škol a školských zařízení. Tímto jsme si prošli celým legislativním schvalovacím procesem založení nové soukromé střední školy a vzdělávací činnost bychom již mohli zahájit od 1. 9. 2016.

Podle plánu budeme přijímat nové žáky ke studiu od 1. září 2017. Na přelomu léta a podzimu letošního roku tak spustíme informační kampaň, v rámci které budeme chtít maximálně rozšířit povědomí o naší škole. 

Velké poděkování v procesu založení naší školy patří Radě Kraje Vysočina, která vydala již na podzim 2015 k naší žádosti doporučující stanovisko pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, bez kterého by naše plány na vznik školy byly nerealizovatelné. Kromě toho děkujeme též pracovníkům Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě, kteří nám byli ve všem ochotně nápomocni.

Stránky